Izjava o konverziji valute

Sva plaćanja biti će izvršena u valuti EURO. Iznos koji će se naplatiti se dobiva kroz konverziju cijene u Eurima = 7,53450 HRK. Prilikom terećenja vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u lokalnu valutu prema tečaju kartičnih kuća. Kao rezultat postoji mogućnost blage razlike od originalne cijene navedene na našim web stranicama.